HOME DESIGN

Design Homeplan : $ Title

Contemporary 102

NEW

บ้านเล่นระดับ 1.5 ชั้น อบอุ่นด้วยส่วนพักผ่อนบนชั้นลอย ที่โปร่งโล่งเชื่อมต่อกับโถงชั้นล่าง ออกแบบให้พื้นที่โปร่งโล่ง แต่เป็นสัดส่วน พร้อมด้วยมุมระเบียงชมสวนทุกส่วนของบ้าน

พื้นที่ใช้สอย / Area (m²) : 209.00
จำนวนชั้น / Story : 1
ห้องนอน / Bedroom : 4
ห้องน้ำ / W.C. : 2
ที่จอดรถ / Car Parking : 0
Design Homeplan : $ Title First Floor Plan
Design Homeplan : $ Title Second Floor Plan

ขนาดตัวบ้าน

House Size

16.00 m. X 16.50 m.

ราคาแบบ

Drawing Price

รายละเอียดด้านล่าง

ราคาก่อสร้าง

Construction Cost

3.39 ล้าน ฿

* เริ่มต้น (Start)

รายละเอียดแบบและราคา

แบบร่าง

6500 ฿

แบบร่างผังพื้นทุกชั้น , รูปด้าน 4 ด้าน และ PERSPECTIVE 1-3 มุม (ขึ้นกับแบบ) จำนวน 1 ชุด โดยให้เป็น PAPER และ PDF FILE

แบบขออนุญาต

34900 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวนท 5 ชุด ชุดละประมาณ 30-60 แผ่น (ขึ้นกับแบบ)

Complete Set

38500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวน 7 ชุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร

หมายเหตุ

  • ราคาเฉพาะแบบมาตรฐาน ไม่รวมการปรับแก้ไขแบบ
  • ต้องการปรับแก้ไขแบบกรุณาติดต่อ 02-861-5580 หรือ e-mail: sales@home2do.com ได้ในวันและเวลาทำการ
  • เพิ่มพิมพ์เขียวชุดละ
    500 ฿