HOME DESIGN

Design Homeplan : $ Title

Contemporary 701

NEW

บ้านสไตล์คอนเทมโพลารีขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยทางเข้าบ้านที่สูงถึงชั้นสอง ห้องเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่ บันไดวนขึ้นชั้นสอง พื้นที่ทำงาน / ห้องพระ / ห้องครัวไทย / ครัวฝรั่ง / ห้องแม่บ้าน และที่จอดรถขนาดใหญ่ รองรับถึง 4 คัน

พื้นที่ใช้สอย / Area (m²) : 725.00
จำนวนชั้น / Story : 2
ห้องนอน / Bedroom : 4
ห้องน้ำ / W.C. : 5
ที่จอดรถ / Car Parking : 4
Design Homeplan : $ Title First Floor Plan
Design Homeplan : $ Title Second Floor Plan

ขนาดตัวบ้าน

House Size

32.82 m. X 29.50 m.

ราคาแบบ

Drawing Price

รายละเอียดด้านล่าง

ราคาก่อสร้าง

Construction Cost

11.02 ล้าน ฿

* เริ่มต้น (Start)

รายละเอียดแบบและราคา

แบบร่าง

9500 ฿

แบบร่างผังพื้นทุกชั้น , รูปด้าน 4 ด้าน และ PERSPECTIVE 1-3 มุม (ขึ้นกับแบบ) จำนวน 1 ชุด โดยให้เป็น PAPER และ PDF FILE

แบบขออนุญาต

85500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวนท 5 ชุด ชุดละประมาณ 30-60 แผ่น (ขึ้นกับแบบ)

Complete Set

95500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวน 7 ชุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร

หมายเหตุ

  • ราคาเฉพาะแบบมาตรฐาน ไม่รวมการปรับแก้ไขแบบ
  • ต้องการปรับแก้ไขแบบกรุณาติดต่อ 02-861-5580 หรือ e-mail: sales@home2do.com ได้ในวันและเวลาทำการ
  • เพิ่มพิมพ์เขียวชุดละ
    1000 ฿