HOME DESIGN

Design Homeplan : $ Title

Spanish 701

บ้านสไตล์ Spanish ขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทรงกลม บริเวณโถงหน้าบ้าน terrace และพื้นที่รับประทานอาหาร ที่จอดรถถึง 4 คัน ทั้งยังมีการแบ่งการใช้งานเป็นสัดส่วนชัดเจน มีบันไดโค้งขนาดใหญ่ เป็นจุดเด่นและเพิ่มความสวยงามให้ตัวบ้านเป็นอย่างดี ด้วยพื้นที่และ space ห้องทานอาหาร ที่ถูกจัดวางให้สามารถมองวิวบริเวณหลังบ้าน และฝ้าที่เปิดโล่งถึงชั้น 2 ถือว่าเป็นอีกจุดสนใจหนึ่งของตัวบ้านเช่นเดียวกัน

พื้นที่ใช้สอย / Area (m²) : 719.00
จำนวนชั้น / Story : 2
ห้องนอน / Bedroom : 3
ห้องน้ำ / W.C. : 4
ที่จอดรถ / Car Parking : 4
Design Homeplan : $ Title First Floor Plan
Design Homeplan : $ Title Second Floor Plan

ขนาดตัวบ้าน

House Size

31.90 m. X 21.20 m.

ราคาแบบ

Drawing Price

รายละเอียดด้านล่าง

ราคาก่อสร้าง

Construction Cost

11.70 ล้าน ฿

* เริ่มต้น (Start)

รายละเอียดแบบและราคา

แบบร่าง

9500 ฿

แบบร่างผังพื้นทุกชั้น , รูปด้าน 4 ด้าน และ PERSPECTIVE 1-3 มุม (ขึ้นกับแบบ) จำนวน 1 ชุด โดยให้เป็น PAPER และ PDF FILE

แบบขออนุญาต

88500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวนท 5 ชุด ชุดละประมาณ 30-60 แผ่น (ขึ้นกับแบบ)

Complete Set

99500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวน 7 ชุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร

หมายเหตุ

  • ราคาเฉพาะแบบมาตรฐาน ไม่รวมการปรับแก้ไขแบบ
  • ต้องการปรับแก้ไขแบบกรุณาติดต่อ 02-861-5580 หรือ e-mail: sales@home2do.com ได้ในวันและเวลาทำการ
  • เพิ่มพิมพ์เขียวชุดละ
    1000 ฿