HOME DESIGN

Design Homeplan : $ Title

Tropical 105

บ้านอบอุ่น เล่นระดับ และ มีสไตล์โดดเด่นด้วยห้องอาหารทรงกลม ที่โปร่งโล่ง แต่เชื่อมโยงพื้นที่ใช้สอยในแต่ละส่วนอย่างลงตัว

พื้นที่ใช้สอย / Area (m²) : 180.00
จำนวนชั้น / Story : 1
ห้องนอน / Bedroom : 3
ห้องน้ำ / W.C. : 2
ที่จอดรถ / Car Parking : 1
Design Homeplan : $ Title First Floor Plan

ขนาดตัวบ้าน

House Size

17.20 m. X 16.70 m.

ราคาแบบ

Drawing Price

รายละเอียดด้านล่าง

ราคาก่อสร้าง

Construction Cost

3.11 ล้าน ฿

* เริ่มต้น (Start)

รายละเอียดแบบและราคา

แบบร่าง

6500 ฿

แบบร่างผังพื้นทุกชั้น , รูปด้าน 4 ด้าน และ PERSPECTIVE 1-3 มุม (ขึ้นกับแบบ) จำนวน 1 ชุด โดยให้เป็น PAPER และ PDF FILE

แบบขออนุญาต

34900 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวนท 5 ชุด ชุดละประมาณ 30-60 แผ่น (ขึ้นกับแบบ)

Complete Set

38500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวน 7 ชุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร

หมายเหตุ

  • ราคาเฉพาะแบบมาตรฐาน ไม่รวมการปรับแก้ไขแบบ
  • ต้องการปรับแก้ไขแบบกรุณาติดต่อ 02-861-5580 หรือ e-mail: sales@home2do.com ได้ในวันและเวลาทำการ
  • เพิ่มพิมพ์เขียวชุดละ
    500 ฿