HOME DESIGN

Design Homeplan : $ Title

Tropical Modern 2001

บ้านกึ่งคลับเฮาส์ สไตล์รีสอร์ท ขนาด 4 ห้องนอน โดยมี MASTER BEDROOM ขนาดใหญ่ที่มี WALK IN VLOSET FOR HIS AND HERS / มีห้องนอนใหญ่อีก 1 ห้อง และ ห้องนอนชั้นล่าง / สำหรับบแขกได้มากมายด้วยที่จอดรถมากกว่า 6 คัน ห้องอาหารขนาดใหญ่ พร้อมครัวฝรั่ง 2 ห้อง ห้องพักผ่อน INDOOR และ OUTDOOR พร้อม GYM , SAUNA และ สระว่ายน้ำ / สะดวกสบายด้วยลิฟท์ภายใน

พื้นที่ใช้สอย / Area (m²) : 2104.00
จำนวนชั้น / Story : 3
ห้องนอน / Bedroom : 4
ห้องน้ำ / W.C. : 6
ที่จอดรถ / Car Parking : 8
Design Homeplan : $ Title First Floor Plan
Design Homeplan : $ Title Second Floor Plan
Design Homeplan : $ Title Third Floor Plan

ขนาดตัวบ้าน

House Size

45.40 m. X 29.90 m.

ราคาแบบ

Drawing Price

รายละเอียดด้านล่าง

ราคาก่อสร้าง

Construction Cost

40.82 ล้าน ฿

* เริ่มต้น (Start)

รายละเอียดแบบและราคา

แบบร่าง

15000 ฿

แบบร่างผังพื้นทุกชั้น , รูปด้าน 4 ด้าน และ PERSPECTIVE 1-3 มุม (ขึ้นกับแบบ) จำนวน 1 ชุด โดยให้เป็น PAPER และ PDF FILE

แบบขออนุญาต

189000 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวนท 5 ชุด ชุดละประมาณ 30-60 แผ่น (ขึ้นกับแบบ)

Complete Set

190500 ฿

แบบพิมพ์เขียว สำหรับขออนุญาต, ขอกู้ธนาคาร และให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ประกอบด้วย

  • แบบสถาปัตยกรรม ผัง รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดแบบขยายงานสถาปัตยกรรมแสดงรายละเอียดวัสดุอาคาร และแบบขยายต่างๆ
  • แบบผังวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมแบบขยาย, แบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาล
จำนวน 7 ชุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร

หมายเหตุ

  • ราคาเฉพาะแบบมาตรฐาน ไม่รวมการปรับแก้ไขแบบ
  • ต้องการปรับแก้ไขแบบกรุณาติดต่อ 02-861-5580 หรือ e-mail: sales@home2do.com ได้ในวันและเวลาทำการ
  • เพิ่มพิมพ์เขียวชุดละ
    1500 ฿